Polityka i Społeczeństwo Wybór redakcji

Tarcza antykryzysowa 7.0. Jakie wsparcie wypłaca ZUS?

Tarcza antykryzysowa 7.0 - na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli skorzystać z ponownego świadczenia postojowego. Co jeszcze? Dodatkowo przysługuje im prawo zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. To tak zwana Tarcza Antykryzysowa 7.0. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ponowne świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa 7.0. Ponowne świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców. Warunek? Rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0.

Ponowne świadczenie postojowe (w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r.) przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy. Ponowne świadczenie postojowe można otrzymać w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Aby uzyskać pomoc wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć od 1 lutego 2021 r. Najpóźniej powinien trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Co jeszcze? Więcej informacji o ponownym świadczeniu postojowym.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek płatnik musi spełnić następujące warunki:

  • rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., wg. PKD ma oznaczony kodem wymienionym w Tarczy antykryzysowej 7.0, a także
  • przychód z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, oraz
  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., a także
  • przekaże do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.(chyba że jest zwolniony z tego obowiązku), jak również
  • złoży wniosek (RDZ-B7) do 31 marca 2021 r.

Źródło: GOV.pl

Polecamy

Orientacyjna synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień (04-10.01.2021)

Wioletta Rolewska

Naukowcy radzą: Wyśpiewaj sobie zdrowie!

Błażej Piątek

Specjalista wyjaśnia: Na czym polega uzależnienie?

Wioletta Rolewska

Dodaj komentarz

* Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę stronę.